Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie”

W dniach 11-12 kwietnia 2024 r., w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie”. Organizatorami wydarzenia byli: Koło Naukowe Prawa Sportowego „Lex Sportiva” oraz Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, którym przewodzi dr hab. Michał Leciak – członek Panelu Dyscyplinarnego I instancji. W konferencji wzięli również udział inni przedstawiciele Panelu Dyscyplinarnego i Polskiej Agencji Antydopingowej.

31 rozpraw, 22 obwinionych, najwięcej naruszeń w trójboju siłowym. Podsumowanie działalności Panelu Dyscyplinarnego w 2023 roku.

W 2023 roku Panel Dyscyplinarny przeprowadził 31 rozpraw: 24 w I instancji (9 przy drzwiach zamkniętych) i 7 w II instancji. W roli obwinionych o naruszenie przepisów antydopingowych wystąpiło 22 zawodników.

Szkolenie dla członków narodowych organizacji antydopingowych z Albanii i Kosowa

W dniu 7 grudnia br., Aleksandra Łysuniak Strauch i Tomasz Rutkowski – przewodniczący Panelu Dyscyplinarnego – przeprowadzili szkolenie z zarządzania wynikami dla członków narodowych organizacji antydopingowych z Albanii i Kosowa oraz organów dyscyplinarnych i odwoławczych.

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie”

    W dniach 11-12 kwietnia 2024 r., w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie”. Organizatorami wydarzenia byli: Koło Naukowe Prawa Sportowego „Lex Sportiva” oraz Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, którym przewodzi dr hab. Michał Leciak – członek Panelu Dyscyplinarnego I instancji. W konferencji wzięli również udział inni przedstawiciele Panelu Dyscyplinarnego i Polskiej Agencji Antydopingowej.

  • 31 rozpraw, 22 obwinionych, najwięcej naruszeń w trójboju siłowym. Podsumowanie działalności Panelu Dyscyplinarnego w 2023 roku.

    W 2023 roku Panel Dyscyplinarny przeprowadził 31 rozpraw: 24 w I instancji (9 przy drzwiach zamkniętych) i 7 w II instancji. W roli obwinionych o naruszenie przepisów antydopingowych wystąpiło 22 zawodników.

  • Szkolenie dla członków narodowych organizacji antydopingowych z Albanii i Kosowa

    W dniu 7 grudnia br., Aleksandra Łysuniak Strauch i Tomasz Rutkowski – przewodniczący Panelu Dyscyplinarnego – przeprowadzili szkolenie z zarządzania wynikami dla członków narodowych organizacji antydopingowych z Albanii i Kosowa oraz organów dyscyplinarnych i odwoławczych.

Terminarz rozpraw

Data Godzina Tożsamość zawodnika Dyscyplina Instancja Skład orzekający
Maj
22
2024
16:00 Jakub Krzewina lekkoatletyka I Marta Tomkiewicz-Januszewska, Katarzyna Kaczmarczyk-Kaczor, Maciej Cyran
Maj
27
2024
16:00 Kacper Frątczak kickboxing I Renata Kopczyk, Marta Tomkiewicz-Januszewska, Michał Farmas vel Król