Panel Dyscyplinarny I

Przewodniczący

Tomasz Marek Rutkowski

Przewodniczący Panelu Dyscyplinarnego I Instancji

Z Panelem związany nieprzerwanie od 2015 roku, początkowo w funkcji przewodniczącego Panelu Dyscyplinarnego przy Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, a następnie od 2020 roku już jako przewodniczący Panelu Dyscyplinarnego I Instancji.

Uczestnik wielu szkoleń i konferencji naukowych z zakresu prawa i przepisów antydopingowych w Polsce i na świecie.

Prowadził szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu postępowania antydopingowego dla tożsamych do Panelu I Instancji zagranicznych instytucji w tym m. in. w Azerbejdżanie i Rosji.

Od 2014 roku adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką, zajmuje się prawem karnym i prawem karnym gospodarczym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie ukończył pod kierunkiem adw. Ryszarda Parulskiego.

Prywatnie zagorzały sportowiec i entuzjasta aktywnego spędzania wolnego czasu, w szczególności jazdy terenowej na motocyklu – rajdów enduro i motocrossu.

Skład Panelu I Instancji:

Katarzyna Kaczmarczyk-Kaczor

W składzie Panelu od jego powstania, tj. od 2015 r. Początkowo członek Panelu Dyscyplinarnego przy Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie a następnie od 2020 r. w składzie Panelu Dyscyplinarnego I Instancji.

Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji i warsztatów z zakresu prawa i przepisów antydopingowych.

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (pod kierunkiem naukowym prof. Andrzeja Wacha). Ukończyła również studia podyplomowe z Marketingu Sportu w Szkole Głównej Handlowej.

Prywatnie miłośniczka pilatesu i zdrowego stylu życia.

Marta Tomkiewicz-Januszewska

Sędzia dyscyplinarny Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, a także wykładowca w Izbie Adwokackiej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa i procedury karnej oraz etyki.

W 2020 roku uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej odznaczona odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, trzy lata wcześniej wyróżniona w rankingu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2017.

Od początku 2013 roku prowadzi samodzielną praktykę adwokacką, gdzie koncentruje się na sprawach karnych oraz rodzinnych. Współpracuje również z Ambasadą Republiki Włoskiej w Warszawie w zakresie świadczeń pomocy prawnej obywatelom Włoch w Polsce.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Ukończyła również Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji o tematyce karnej i etyce zawodowej.

dr Jakub Kosowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa sportowego, prawa organizacji non- profit.

Orzeka w sprawach dyscyplinarnych w organach dyscyplinarnych polskich związków sportowych.

Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Organizacji Non- Profit, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji.

dr Renata Kopczyk

Doktor nauk prawnych o podwójnej specjalności (prawo międzynarodowe i europejskie), adwokat. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, autora kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego, prawa sportowego. Jedna z ostatnich  jej publikacji to Konwencja Antydopingowa Rady Europy oraz Światowy Kodeks Antydopingowy w systemie prawa Unii Europejskiej.

Beneficjentka licznych krajowych i międzynarodowych stypendiów oraz grantów naukowych.

Orzeka w sprawach dyscyplinarnych w organach dyscyplinarnych polskich związków sportowych.

Agnieszka Oknińska-Szewczyk

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) – nagrodzona Nagrodą Rektora oraz Złotą Odznaką STN za osiągnięcia naukowe. Ukończyła również wydział prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W składzie Panelu Dyscyplinarnego od 2016 roku. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych i szkoleń z zakresu prawa i przepisów antydopingowych oraz medycyny sportowej.

Wieloletni wykładowca prowadzący seminaria i ćwiczenia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kursy specjalizacyjne CMKP.

Posiada doświadczenie jako biegły w sprawach sądowych.

W 2023 roku zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z medycyny sportowej z wynikiem bardzo dobrym. Ponadto jest lekarzem specjalistą pediatrii oraz neurologii dziecięcej.

Agata Matysik

Magister farmacji. Specjalistka farmacji szpitalnej. Zarządza Apteką Centralną w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM. Obecnie zajmuje się przygotowaniem leków cytotoksycznych w nowo powstałej Pracowni Leku Cytotoksycznego.

Członkini Panelu Dyscyplinarnego od jego powstania, tj. od 2015 r.

Prywatnie miłośniczka koncertów filharmonicznych i dobrej lektury. W wolnych chwilach ćwiczy jogę.

Michał Farmas vel Król

Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze administracji rządowej, w tym na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Specjalizuje się w prawie sportowym i turystycznym, prawie administracyjnym, finansach publicznych, oraz nadzorze i kontroli wewnętrznej.

Właściciel Kancelarii, Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.

Uczestnik oraz prelegent szkoleń i konferencji z zakresu prawa sportowego, kontroli, nadzoru, audytu wewnętrznego oraz zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

W wolnym czasie miłośnik podróży i twórczości Chrisa Cartera.

dr Michał Leciak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej zatrudniony m.in. w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum UMK w Toruniu.

Ukończył aplikację sędziowską, od 2008 r. radca prawny. Członek Panelu Dyscyplinarnego, ekspert Rady Europy w ramach programu Keep crime out of sport, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Autor i współautor ok. 160 publikacji naukowych, w tym m.in.: Leksykon Prawa Sportowego (red. M. Leciak, CH Beck 2017), Prawo sportowe (red. M. Leciak, CH Beck 2018), Sport a przestępczość zorganizowana (red. M. Leciak, CH Beck 2018), E-sport. Aspekty prawne (red. M. Leciak, Ł. Klimczyk, CH Beck 2021), Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie- aktualne problemy prawne (red. M. Leciak, TNOIK 2016), Doping w sporcie i jego prawnokarne oceny (CH Beck 2021,w druku)

Maciej Cyran

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Ukończył także szkolenie podyplomowe Koordynatorów Transplantacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami.

Doktor nauk medycznych, lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Sędzia Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Pełnił rolę Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego.

Prowadzi indywidualną praktykę lekarską. Wykładowca z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, leczenia bólu i medycyny ratunkowej. Współautor publikacji w dziedzinie ratownictwa medycznego.