Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie”

W dniach 11-12 kwietnia 2024 r., w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie". Organizatorami wydarzenia byli: Koło Naukowe Prawa Sportowego "Lex Sportiva" oraz Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, którym przewodzi dr hab. Michał Leciak - członek Panelu Dyscyplinarnego I instancji. W konferencji wzięli również udział inni przedstawiciele Panelu Dyscyplinarnego i Polskiej Agencji Antydopingowej.

31 rozpraw, 22 obwinionych, najwięcej naruszeń w trójboju siłowym. Podsumowanie działalności Panelu Dyscyplinarnego w 2023 roku.

W 2023 roku Panel Dyscyplinarny przeprowadził 31 rozpraw: 24 w I instancji (9 przy drzwiach zamkniętych) i 7 w II instancji. W roli obwinionych o naruszenie przepisów antydopingowych wystąpiło 22 zawodników.

Szkolenie dla członków narodowych organizacji antydopingowych z Albanii i Kosowa

W dniu 7 grudnia br., Aleksandra Łysuniak Strauch i Tomasz Rutkowski - przewodniczący Panelu Dyscyplinarnego - przeprowadzili szkolenie z zarządzania wynikami dla członków narodowych organizacji antydopingowych z Albanii i Kosowa oraz organów dyscyplinarnych i odwoławczych.

Szkolenie antydopingowe dla zawodników Międzynarodowej Federacji Sportu Szkolnego

W trakcie odbywających się w dniach 8-17 października 2023 r., w Belgradzie, Mistrzostwach Świata Międzynarodowej Federacji Sportu Szkolnego (ISF) w Futsalu Renata Kopczyk przeprowadziła szkolenie z zakresu regulacji antydopingowej dla uczestników Mistrzostw.

Seminarium prawne Rady Europy

W Rydze, w dniach 2-3 października 2023 r., odbyło się Seminarium Prawne Rady Europy, w którym wzięli udział przedstawiciele Panelu Dyscyplinarnego - r. pr. Aleksandra Łysuniak-Strauch i adw. Tomasz Rutkowski.

Szkolenie dla członków paneli dyscyplinarnych

W dniach 11-12 września br., w Bukareszcie, odbyło się szkolenie dla członków paneli dyscyplinarnych i krajowych agencji antydopingowych. Patronem wydarzenia była Środkowoeuropejska Organizacja Antydopingowa (CEADO).