Regulacje i przepisy

Poniżej udostępniamy najważniejsze dokumenty regulacyjne oraz przepisy odnoszące się do funkcjonowania Panelu Dyscyplinarnego w polskim i światowym prawie, ze szczególnym uwzględnieniem takich aktów prawnych, jak:
ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, Przepisy Antydopingowe POLADA czy Światowy Kodeks Antydopingowy.

Światowy Kodeks Antydopingowy: