113 rozpraw, 51 obwinionych o naruszenie przepisów antydopingowych –podsumowanie działalności Panelu Dyscyplinarnego w 2021 roku

W 2021 roku Panel Dyscyplinarny przeprowadził 113 rozpraw: 79 w I instancji (8 przy drzwiach zamkniętych) i 34 w II instancji. W roli obwinionych o naruszenie przepisów antydopingowych wystąpiło 51 osób, z których 45 to zawodnicy, a 6 to przedstawiciele personelu pomocniczego (trenerzy, lekarze, fizjoterapeuci). Postępowanie wobec 20 osób zakończyło się na etapie I instancji, a wobec kolejnych 12 osób na etapie II instancji. Postępowanie wobec pozostałych 14 osób toczyło się tylko na etapie II instancji. Nadal toczą się postępowania wobec 5 osób. Wszystkie rozprawy, w związku z pandemią COVID-19, odbyły się w trybie wideokonferencji.

Rozprawy w związku z zarzutem naruszenia przepisów antydopingowych dotyczącym obecności w organizmie substancji zabronionej przeprowadzono wobec 35 osób, natomiast rozprawy w związku z pozostałymi zarzutami (użycie metody zabronionej, współdziałanie w naruszeniu przepisów antydopingowych, handel substancją zabronioną, naruszenie wymagań dot. wskazania miejsca pobytu i naruszenie zasad dyskwalifikacji) przeprowadzono wobec 16 osób.

Panel Dyscyplinarny I instancji wydał postanowienia wobec 31 osób. Standardowa kara dyskwalifikacji, przewidziana w Polskich Przepisach Antydopingowych, została nałożona wobec 21 osób. Wobec 9 osób nałożona została kara mniejsza od standardowej. Wobec 1 osoby stwierdzono brak naruszenia przepisów antydopingowych.

Panel Dyscyplinarny II instancji wydał postanowienia wobec 26 osób. Oddalenie odwołania i utrzymanie w mocy decyzji Panelu Dyscyplinarnego I instancji stwierdzono wobec 15 osób. Wobec 9 osób, w wyniku odwołania, nałożona została kara dyskwalifikacji większa niż w I instancji. Wobec 1 osoby stwierdzono uchylenie postanowienia Panelu Dyscyplinarnego I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Wobec 1 osoby stwierdzono uchylenie postanowienia Panelu Dyscyplinarnego I instancji i umorzenie sprawy dyscyplinarnej.

Największa liczba stwierdzonych naruszeń przepisów antydopingowych dotyczyła piłki nożnej (8 osób), kulturystyki (6 osób), kolarstwa wraz z parakolarstwem (5 osób), boksu i koszykówki (po 3 osoby).