31 rozpraw, 22 obwinionych, najwięcej naruszeń w trójboju siłowym. Podsumowanie działalności Panelu Dyscyplinarnego w 2023 roku.

W 2023 roku Panel Dyscyplinarny przeprowadził 31 rozpraw: 24 w I instancji (9 przy drzwiach zamkniętych) i 7 w II instancji. W roli obwinionych o naruszenie przepisów antydopingowych wystąpiło 22 zawodników.

Postępowanie wobec 18 osób zakończyło się na etapie I instancji, a wobec kolejnych 2 osób na etapie II instancji. Postępowanie wobec 1 osoby toczyło się tylko na etapie II instancji. Na etapie I instancji nadal toczy się postępowanie wobec 1 osoby. Wszystkie rozprawy odbyły się w trybie wideokonferencji.

Rozprawy w związku z zarzutem naruszenia przepisów antydopingowych dotyczącym obecności w organizmie substancji zabronionej przeprowadzono wobec 17 osób, natomiast rozprawy w związku z pozostałymi zarzutami (odmowa poddania się kontroli antydopingowej, naruszenie wymagań dot. wskazania miejsca pobytu i naruszenie zasad dyskwalifikacji) przeprowadzono wobec 5 osób.

Panel Dyscyplinarny I instancji wydał postanowienia wobec 20 osób. Standardowa kara dyskwalifikacji, przewidziana w Przepisach Antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej, została nałożona wobec 9 osób. Wobec 7 osób została nałożona kara wyższa od standardowej. Wobec 4 osób nałożona została kara niższa od standardowej.

Panel Dyscyplinarny II instancji wydał postanowienia wobec 3 osób. Oddalenie odwołania i utrzymanie w mocy decyzji Panelu Dyscyplinarnego I instancji stwierdzono wobec 1 osoby. Wobec 1 osoby stwierdzono naruszenie zasad dyskwalifikacji i wyznaczono nowy bieg kary dyskwalifikacji. Wobec 1 osoby uchylono postanowienie Panelu Dyscyplinarnego I instancji i umorzono postępowanie dyscyplinarne.

Największa liczba stwierdzonych naruszeń przepisów antydopingowych dotyczyła trójboju siłowego (3 osoby), podnoszenia ciężarów, lekkiej atletyki i zapasów (po 2 osoby).

Stwierdzenie naruszenia przepisów antydopingowych oznacza sytuację, w której zapadło ostateczne postanowienie w sprawie obwinionego. Zdarza się tak, że do naruszenia przepisów antydopingowych doszło w 2022 r., natomiast postanowienie Panelu Dyscyplinarnego zostało wydane w 2023 r. To, co jest istotne w statystykach za 2023 r., to realna liczba postanowień kończących bieg danej sprawy, wydanych przez Panel Dyscyplinarny I lub II instancji – podsumowuje Wojciech Robiński, sekretarz Panelu Dyscyplinarnego.

PORÓWNANIE LICZB 2021-2023:

 202120222023
WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA1139331
ROZPRAWY I INSTANCJA716515
POSIEDZENIA PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH, I INSTANCJA889
ROZPRAWY II INSTANCJA34207
WSZYSCY OBWINIENI513622
OBWINIENI (ZAWODNICY)453322
OBWINIENI (PERSONEL POMOCNICZY)630
OBWINIENI (SUBSTANCJA W ORGANIZMIE)352617
OBWINIENI (INNE NARUSZENIA)16105
POSTANOWIENIA PD I (WSZYSTKIE)313020
POSTANOWIENIA PD I (KARA STANDARDOWA)21249
POSTANOWIENIA PD I (KARA WYŻSZA OD STANDARDOWEJ)007
POSTANOWIENIA PD I (KARA NIŻSZA OD STANDARDOWEJ)964
POSTANOWIENIA PD I (BRAK NARUSZENIA PRZEPISÓW)100
POSTANOWIENIA PD II (WSZYSTKIE)26143
POSTANOWIENIA PD II (UTRZYMANIE KARY Z I INSTANCJI)15121
POSTANOWIENIA PD II (ZWIĘKSZENIE KARY)921
POSTANOWIENIA PD II (PRZEKAZANIE DO PON. ROZP.)100
POSTANOWIENIA PD II (UMORZENIE POSTĘPOWANIA)101