5 lat działalności Polskiej Agencji Antydopingowej

Polska Agencja Antydopingowa świętuje 5 lat działalności. W uroczystości, która odbyła się 21 czerwca br. w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele Panelu Dyscyplinarnego.

Polska Agencja Antydopingowa istnieje od 1 lipca 2017 roku. Została powołana do życia na mocy ustawy z 21 kwietnia 2017 roku o zwalczaniu dopingu w sporcie i przejęła dotychczasową rolę Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Jej powstanie i nadanie statusu państwowej osoby prawnej określane jest momentem przełomowym w budowaniu nowoczesnego systemu antydopingowego.

Kluczowym działaniem było również przekazanie rozpoznawania spraw dopingowych z wszystkich polskich związków sportowych do Panelu Dyscyplinarnego, który zyskał absolutną niezależność, a pracujący tu eksperci zapewniają rozpatrywanie spraw w sposób rzetelny i profesjonalny.

Powstanie paneli dyscyplinarnych, niezależnych od POLADA, rozpoznających sprawy dyscyplinarne w dwóch instancjach, stanowi gwarancję niezawisłego rozpoznania każdej sprawy. Gwarancje ustawowe, zapewniające niezależność i bezstronność paneli, wspomagają transparentność postępowań przed nimi. 
To na co warto zwrócić uwagę, patrząc na ostatnie pięciolecie, to znacząca zmiana jakościowa w przygotowywaniu materiałów dowodowych oraz inicjatywy dowodowej po obu stronach – podkreśla Aleksandra Łysuniak – Strauch, Przewodnicząca Panelu Dyscyplinarnego II Instancji.

Zmiany systemowe wprowadzone Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i jej  nowelizacją, a następnie wprowadzenie Ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie dostosowały polski system antydopingowy do światowych standardów. Całość wprowadzonych rozwiązań w tym utworzenie niezależnego, bezstronnego, wyspecjalizowanego Panelu Dyscyplinarnego w skład którego wchodzą lekarze oraz prawnicy i odebranie tym samym uprawnienia do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych związanych ze stosowaniem dopingu poszczególnym krajowym związkom sportowym, niewątpliwie wpłynęło na skuteczniejszą i  efektywniejszą walkę z tym problemem – dodaje Tomasz Rutkowski, Przewodniczący Panelu Dyscyplinarnego I Instancji.

Poniżej zestawienie najważniejszych liczb pięciolecia Polskiej Agencji Antydopingowej:

 • Liczba pobranych próbek (1 lipca 2017 – 31 maja 2022): 13 924
  • Liczba akcji kontrolnych (1 lipca 2017 – 31 maja 2022): 2 922
  • Przypadki podejrzenia naruszenia przepisów antydopingowych (1 lipca 2017 – 31 maja 2022): 143
  • Liczba prowadzonych śledztw (listopad 2017 – maj 2022): 176
  • Liczba akcji edukacyjnych (1 lipca 2017 – 31 maja 2022): 525
  • Liczba uczestników szkoleń (1 lipca 2017 – 31 maja 2022): 26 029
Przedstawiciele Panelu Dyscyplinarnego (od lewej): Piotr Łebek, Tomasz Rutkowski, Katarzyna Kaczmarczyk-Kaczor, Renata Kopczyk, Wojciech Robiński
Michał Rynkowski – Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej