93 rozprawy, 36 obwinionych, najwięcej naruszeń w kickboxingu. Podsumowanie działalności Panelu Dyscyplinarnego w 2022 roku.

W 2022 roku Panel Dyscyplinarny przeprowadził 93 rozprawy: 73 w I instancji (8 przy drzwiach zamkniętych) i 20 w II instancji. W roli obwinionych o naruszenie przepisów antydopingowych wystąpiło 36 osób, z których 33 to zawodnicy, a 3 to przedstawiciele personelu pomocniczego (lekarze, fizjoterapeuci).

Postępowanie wobec 21 osób zakończyło się na etapie I instancji, a wobec kolejnych 9 osób na etapie II instancji. Postępowanie wobec pozostałych 5 osób toczyło się tylko na etapie II instancji. Nadal toczy się postępowanie wobec 1 osoby. Wszystkie rozprawy odbyły się w trybie wideokonferencji.

Rozprawy w związku z zarzutem naruszenia przepisów antydopingowych dotyczącym obecności w organizmie substancji zabronionej przeprowadzono wobec 26 osób, natomiast rozprawy w związku z pozostałymi zarzutami (użycie metody zabronionej, współdziałanie w naruszeniu przepisów antydopingowych, odmowa poddania się kontroli antydopingowej, naruszenie wymagań dot. wskazania miejsca pobytu i naruszenie zasad dyskwalifikacji) przeprowadzono wobec 10 osób.

Panel Dyscyplinarny I instancji wydał postanowienia wobec 30 osób. Standardowa kara dyskwalifikacji, przewidziana w Polskich Przepisach Antydopingowych, została nałożona wobec 24 osób. Wobec 6 osób nałożona została kara mniejsza od standardowej.

Panel Dyscyplinarny II instancji wydał postanowienia wobec 14 osób. Oddalenie odwołania i utrzymanie w mocy decyzji Panelu Dyscyplinarnego I instancji stwierdzono wobec 12 osób. Wobec 2 osób, w wyniku odwołań złożonych przez Polską Agencję Antydopingową, nałożona została kara dyskwalifikacji większa niż w I instancji.

Największa liczba stwierdzonych naruszeń przepisów antydopingowych dotyczyła kickboxingu (6 osób), kolarstwa wraz z parakolarstwem (3 osób) i podnoszenia ciężarów (3 osoby).

PORÓWNANIE LICZB 2022-2021:

 20222021
WSZYSTKIE ROZPRAWY I POSIEDZENIA93113
ROZPRAWY I INSTANCJA6571
POSIEDZENIA PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH, I INSTANCJA88
ROZPRAWY II INSTANCJA2034
WSZYSCY OBWINIENI3651
OBWINIENI (ZAWODNICY)3345
OBWINIENI (PERSONEL POMOCNICZY)36
OBWINIENI (SUBSTANCJA W ORGANIZMIE)2635
OBWINIENI (INNE NARUSZENIA)1016
POSTANOWIENIA PD I (WSZYSTKIE)3031
POSTANOWIENIA PD I (KARA STANDARDOWA)2421
POSTANOWIENIA PD I (KARA NIŻSZA OD STANDARDOWEJ)69
POSTANOWIENIA PD I (BRAK NARUSZENIA PRZEPISÓW)01
POSTANOWIENIA PD II (WSZYSTKIE)1426
POSTANOWIENIA PD II (UTRZYMANIE KARY Z I INSTANCJI)1215
POSTANOWIENIA PD II (ZWIĘKSZENIE KARY)29
POSTANOWIENIA PD II (PRZEKAZANIE DO PON. ROZP.)01
POSTANOWIENIA PD II (UMORZENIE POSTĘPOWANIA)01