Archiwum - Autor: XAdmin

31 rozpraw, 22 obwinionych, najwięcej naruszeń w trójboju siłowym. Podsumowanie działalności Panelu Dyscyplinarnego w 2023 roku.

W 2023 roku Panel Dyscyplinarny przeprowadził 31 rozpraw: 24 w I instancji (9 przy drzwiach zamkniętych) i 7 w II instancji. W roli obwinionych o naruszenie przepisów antydopingowych wystąpiło 22 zawodników.

Szkolenie dla członków narodowych organizacji antydopingowych z Albanii i Kosowa

W dniu 7 grudnia br., Aleksandra Łysuniak Strauch i Tomasz Rutkowski - przewodniczący Panelu Dyscyplinarnego - przeprowadzili szkolenie z zarządzania wynikami dla członków narodowych organizacji antydopingowych z Albanii i Kosowa oraz organów dyscyplinarnych i odwoławczych.

Szkolenie antydopingowe dla zawodników Międzynarodowej Federacji Sportu Szkolnego

W trakcie odbywających się w dniach 8-17 października 2023 r., w Belgradzie, Mistrzostwach Świata Międzynarodowej Federacji Sportu Szkolnego (ISF) w Futsalu Renata Kopczyk przeprowadziła szkolenie z zakresu regulacji antydopingowej dla uczestników Mistrzostw.

Seminarium prawne Rady Europy

W Rydze, w dniach 2-3 października 2023 r., odbyło się Seminarium Prawne Rady Europy, w którym wzięli udział przedstawiciele Panelu Dyscyplinarnego - r. pr. Aleksandra Łysuniak-Strauch i adw. Tomasz Rutkowski.

Szkolenie dla członków paneli dyscyplinarnych

W dniach 11-12 września br., w Bukareszcie, odbyło się szkolenie dla członków paneli dyscyplinarnych i krajowych agencji antydopingowych. Patronem wydarzenia była Środkowoeuropejska Organizacja Antydopingowa (CEADO).

Nowa kadencja Panelu Dyscyplinarnego

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki – Pana Kamila Bortniczuka – na 3-letnią kadencję powołany został Panel Dyscyplinarny rozstrzygający o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Panel składa się z 14 członków – specjalistów w zakresie prawa, medycyny, sportu, etyki lub biologii – orzekających w I i II instancji. Obecna kadencja Panelu upływa 30 czerwca 2026 r.