Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie”

Piotr Łebek

W dniach 11-12 kwietnia 2024 r., w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie”. Organizatorami wydarzenia byli: Koło Naukowe Prawa Sportowego „Lex Sportiva” oraz Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, którym przewodzi dr hab. r. pr. Michał Leciak – członek Panelu Dyscyplinarnego I instancji. W konferencji wzięli również udział inni przedstawiciele Panelu Dyscyplinarnego i Polskiej Agencji Antydopingowej.

Celem konferencji była dyskusja na temat problemów prawnych związanych ze zjawiskiem dyskryminacji we współczesnym sporcie. Objęła ona przede wszystkim zagadnienia dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, obywatelstwo, niepełnosprawność oraz wiek. Podjęte zostały m. in. problemy prawne dot. dyskryminacji osób niepełnosprawnych w sporcie, dyskryminacji ze względu na płeć, ksenofobii, dyskryminacji w zatrudnieniu, w dostępie do aktywności sportowej oraz do wydarzeń sportowych.

W roli prelegentów wystąpili przedstawiciele Panelu Dyscyplinarnego: dr adw. Renata Kopczyk oraz dr r. pr. Piotr Łebek, którzy poświęcili swoje wystąpienia odpowiednio: dyskryminacji w sporcie z uwagi na obywatelstwo oraz zakazie dyskryminacji ze względu na płeć. Polska Agencja Antydopingowa była reprezentowana przez dr. Michała Rynkowskiego, który skoncentrował się na aspektach dyskryminacyjnych przy realizacji prawa do obrony na podstawie przepisów antydopingowych. W wydarzeniu uczestniczyła również r. pr. Aleksandra Łysuniak-Strauch – przewodnicząca Panelu Dyscyplinarnego II instancji.

Od lewej: Renata Kopczyk i Michał Leciak
Michał Rynkowski
Od lewej: Piotr Łebek i Aleksandra Łysuniak-Strauch