Spotkanie POLADA i Panelu Dyscyplinarnego

W dniach 20-21 kwietnia br., w Olsztynie, Polska Agencja Antydopingowa i Panel Dyscyplinarny obu instancji spotkały się w celu podsumowania ostatnich aktywności i omówienia zagadnień z zakresu prawa antydopingowego.

Spotkanie prowadzili: przewodnicząca Panelu Dyscyplinarnego II Instancji Aleksandra Łysuniak – Strauch oraz przewodniczący Panelu Dyscyplinarnego I Instancji Tomasz Rutkowski, a ze strony POLADA: dyrektor Michał Rynkowski. Następnego dnia członkowie Panelu Dyscyplinarnego obradowali we własnym gronie

Spotkania przedstawicieli POLADA i Panelu Dyscyplinarnego są stałym elementem współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Umożliwiają one wymianę doświadczeń i spostrzeżeń oraz wpływają na pozytywne zmiany w realizacji zadań, w tym również przyspieszenie procedur.

Przedstawiciele Panelu Dyscyplinarnego (od lewej): Agata Matysik, Wojciech Robiński (sekretarz Panelu), Marta Tomkiewicz-Januszewska, Piotr Łebek, Aleksandra Łysuniak-Strauch, Tomasz Rutkowski