Spotkanie POLADA i Panelu Dyscyplinarnego

W dniach 23-24 maja br., we Wrocławiu, Polska Agencja Antydopingowa i Panel Dyscyplinarny obu instancji spotkali się w celu podsumowania ostatnich aktywności i omówienia zagadnień z zakresu prawa antydopingowego.

Spotkanie prowadzili: przewodnicząca Panelu Dyscyplinarnego II Instancji Aleksandra Łysuniak – Strauch oraz przewodniczący Panelu Dyscyplinarnego I Instancji Tomasz Rutkowski, a ze strony POLADA dyrektor Michał Rynkowski. Następnego dnia członkowie Panelu Dyscyplinarnego obradowali we własnym gronie.

Przedstawiciele Panelu Dyscyplinarnego omówili najciekawsze i najtrudniejsze przypadki orzecznictwa w sprawach dot. naruszenia przepisów antydopingowych, a także przedstawili statystyki związane z tą materią.

Spotkania przedstawicieli POLADA i Panelu Dyscyplinarnego są stałym elementem współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Umożliwiają one wymianę doświadczeń i spostrzeżeń oraz wpływają na pozytywne zmiany w realizacji zadań, w tym również przyspieszenie procedur.