Szkolenie dla członków narodowych organizacji antydopingowych z Albanii i Kosowa

W dniu 7 grudnia br. Aleksandra Łysuniak Strauch i Tomasz Rutkowski – przewodniczący Panelu Dyscyplinarnego – przeprowadzili szkolenie z zarządzania wynikami dla członków narodowych organizacji antydopingowych oraz organów dyscyplinarnych z Albanii i Kosowa.

W ramach szkolenia skoncentrowano się na przedstawieniu zagadnień dotyczących realizacji postępowań antydopingowych na etapie prejudycjalnym i gdy sprawa zostaje skierowana do właściwego organu dyscyplinarnego. Omówiono polskie i międzynarodowe orzecznictwo oraz podzielono się praktyczną wiedza z zakresu funkcjonowania polskiego systemu antydopingowego.