Szkolenie dla członków paneli dyscyplinarnych

W dniach 11-12 września br., w Bukareszcie, odbyło się szkolenie dla członków paneli dyscyplinarnych i krajowych agencji antydopingowych. Patronem wydarzenia była Środkowoeuropejska Organizacja Antydopingowa (CEADO). Przedstawicielką polskiego Panelu Dyscyplinarnego była Marta Tomkiewicz-Januszewska, zasiadająca w składzie Panelu I Instacji.

Miejscem spotkania był budynek Pałacu Parlamentu. Przekazana wiedza i wymiana doświadczeń wpływa bezpośrednio na rozwój działań antydopingowych w krajach podnoszących swoje kompetencje, także poprzez takie szkolenia i warsztaty.

Spotkanie w Bukareszcie było dla mnie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z członkami innych krajowych paneli antydopingowych. Okazuje się, że mimo różnic kulturowych i odmiennych historii, mamy wspólne problemy, którym musimy sprostać, rozstrzygając o odpowiedzialności zawodników. Istotna jest również możliwość skonfrontowania własnych poglądów na określone sytuacje procesowe. Wszystko to z pewnością daje szansę na bardziej efektywne rozstrzyganie spraw – powiedziała Marta Tomkiewicz-Januszewska.